Capture.PNG

                                                                                                                                                                                               

SHOQATA PEDIATRIKE SHQIPTARE

 

NJOFTIM ZYRTAR MBI PROCESIN ZGJEDHOR TE KRYESISE SE RE TE SHPSH

Te nderuar kolege Pediater, anetare te SHPSH!

Ne emer te Kryesise se Shoqates Pediatrike Shqiptare, duat'ju bej me dije ne lidhje me zgjedhjet e reja te Shoqates:
Nga kandidaturat qe kane qene te shpallura ne kete website-in zyrtar te SHPSH, sidhe ne Fb Page te Shoqates, qe prej 25 tetorit 2016, bashke me CV-teperkatese, kemi pasur 6 kandidate per 5 vende.
Njera nga kandidaturat, Prof.Asc Edmond Laho, mjek pediater, shefi i reanimacinit pediatrik te spitalit te Elbasanit, ka paraqitur me shkrim doreheqjen e kandidatures, per arsye personale.
Aktualisht, rezultojne te vlefshme 5 kandidatura per 5 vendet e Kryesise se re, te cilat jane me zgjedhje. ( Presidentja aktuale e Sh.P. Sh, Prof. Anila Godo, mbetet si presidente nderi, pa te drejte vote).
5 kandidaturat e paraqitura , nuk kane pasur asnje kontestim ne lidhje me kandidimin e tyre per gjithe periudhen 6 mujore pas shpalljes, si ne forme elektronike ashtu dhe ne ate formale, me shkrim te depozituar prane sekretarise se pergjithshme te SHPSH, keshtu qe aprovohen si anetare te Kryesise se re te SHPSh, per mandatin e ardhshem.

Deri date 26/03/2017, Kryesiae re e sapozgjedhur do te mblidhet qe te zgjedhe Presidentin e ri te SHPSH.

Shpresojme ne vazhdimesine e bashkepunimit me gjithe pjesetaret e SHPSH dhe gjate mandatit te ardhshem.

Tirane, me 06/03/17