Titulli i aktivitetit: Përmirësimi i asistencës mjekësore të pacientëve në Kardiopediatri, Kardiokirurgji, Neonatologji dhe Terapi Intensive Pediatrike.

PRANË SPITALIT UNIVERSITAR  “NËNË TEREZA” TIRANË.

SHOQATA PEDIATRIKE SHQIPËTARE NË BASHKËPUNIM ME:

 • FONDACIONIN ITALIAN ROTARY INTERNATIONAL DHE AMBAC ASSURANCE CORPORATION
 • SHERBIMIN E KARDIOKIRURGJISE;   PROF. ASC. EDVIN PRIFTI
 • SHERBIMIN E PEDIATRISE SE PERGJITHSHME-KARDIOPEDIATRI;  PROF. ASC. NUMILA KUNESHKA
 • SHERBIMIN E TERAPISE INTENSIVE PEDIATRIKE;  PROF. SASHENKA SALLABANDA

 OFROI: TRAJNIM 2 JAVOR FORMIM-KUALIFIKIMI PER RRITJEN E AFTESIVE TE PROFESIONISTEVE NE  DIAGNOSTIKIMIN DHE TRAJTIMIN PRE,  INTRA DHE POSTOPERATOR TE  PACIENTEVE PEDIATRIKE ME KARDIOPATI.
Java e pare:  7-11 Prill – Hene-Premte kurs teorik-praktik
Java e dyte: 14-18 Prill – Hene-Premte kurs teorik-praktik

Docentet

 • Prof.  Vittorio Vanini

 

 • Prof. Asc Numila Kuneshka
 • Prof. Asc Arben Baboçi

 

 • Prof. Sashenka Sallabanda
 • Dr. Dina Costa

 

 • Dr. Erica De Toni

 

 

 • Dr.  Andrea Cervo

Kardiokirurg

Kardiopediatre

Kardiokirurg

Intensiviste

Anesteziste-Perfuzioniste

 

Perfuzioniste në kardiokirurgji pediarike

 

Kardiokirurg

 

Shefe e Sherbimit te Pediatrise se Pergjithshme dhe Kardiopediatrise SQUT.

Shërbimi i Kardiokirurgjisë, QSUT

Shefe e Sherbimit te Terapise Intensive Pediatrike
Shefe e Shërbimit të Anestezisë në spitalin “Bambino Gesu” Romë

Shërbimi i Kardiokirurgjisë, Spitali “San Orsola” Bologna

 

Shërbimi i Kardiokirurgjisë, Spitali “Gaslini” Genova

Programi

 • Java e pare e kursit:  E hene 07/04/ – E  Premte 11/04/2014

 

Ora 800-830 Regjistrimi i pjesemaresve çdo dite ne: sallat operatore te Sherbimit te  Kardiokirurgjise dhe ne kabinetin e Eko Kardiake, prane Sherbimit te Pediatrise se Pergjithshme QSUT.
Ora  830 – 1330:
A: Leksione frontale
Ne sallat operatore gjate nderhyrjeve  kardiokirurgjikale pediatrike do te ofrohet mesimdhenie nga ana e specialisteve italiane, derjtues te kursit, per personelin shqipetar kardiokirurge, anesteziste-IntensivistE dhe personelin infermieror te sallave operatore me detyre instrumentare apo perfuziniste te CEC. Kjo pjese praktike e kursit do te zhvillohet njekohesisht me programin e nderhyrjeve kardiokirurgjikale te perditeshme nga ana e ekipit shqipetar te asistuar nga Prof. Vitorio Vanini, kardiokirurg pediatrik italian qe punon tashme prej kohesh prane QSUT.
Verifikim i teknikave ne perdorim dhe programimim  e ndryshimeve te mundeshme per tu kryer me qellim permiresimin e efikasitetit te tyre.
Njohja me protokollet e diagnostikimit dhe  trajtimit kirurgjikal dhe post kirurgjikal të pacientëve pediatrikë me patologji kardiake.

B: Kryerja e  egzaminimeve te nevojshme ne reanimacion para dhe pas interventit kardiokirurgjik.
C: Kurs i shkurter kualifikimi ne Interventet hemodinamike pediatrike.
Pjesa praktike: nje dite javore me aktivitet ne hemodinamike ne bashkepunim me kardiokirurget (nje dite nga data 8 deri 12 prill nese jane te lire nga nderhyrjet kardiokirurgjikale). Konkretizim i procedurave dhe interventeve hemodinamike ne moshen pediatrike.
Dt 07/04/2014  Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Salla didaktike e pavionit te  kardiokirurgjise QSUT .
1400-1445 Leksion teorik  “Teknikat e qarkullimit ekstrakorporal tek neonati dhe infanti”
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Leksion teorik “Hipotermia dhe kardioplegja”
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.
Dt 08/04/2014  Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Salla didaktike e pavionit te  kardiokirurgjise QSUT .
1400-1445 Leksion teorik  “Keshilla per procedurat neonatale dhe pediatrike te perdorura ne urgjencat mjekesore”.
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Diskutim reth rasteve te kryera dhe atyre per tu kryer. Propozime per permiresim.
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.

Dt 09/04/2014  Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Salla didaktike e pavionit te  kardiokirurgjise QSUT .
1400-1445 Leksion teorik  “Hemodinamika ne Pediatri”.
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Diskutim reth rasteve te kryera dhe atyre per tu kryer. Propozime per permiresim.
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.

Dt 10/04/2014  Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Salla didaktike e pavionit te  kardiokirurgjise QSUT .
1400-1445 Leksion teorik  “Vleresimi i nje programi te perbashket formimi per personelin shqipetar prane strukturave hospitalore italiane ose europiane”.
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Diskutim reth rasteve te kryera dhe atyre per tu kryer. Propozime per permiresim.
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.

Dt 11/04/2014  Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Salla didaktike e pavionit te  kardiokirurgjise QSUT .
1400-1445 Leksion teorik  “Kostot, baza materiale, kosto e  kualifikimit te personelit si dhe aparaturat dhe instrumentet e nevojshme per te realizuar nderhyrje hemodinamike neonatale & pediatrike ne QSUT”.
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Diskutim reth rasteve te kryera dhe atyre per tu kryer. Propozime per permiresim.
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.

 • Java e dyte e kursit : E hene 14/04 – e  Premte 18/04/2014

 

Ora 800-830 Regjistrimi i pjesemaresve çdo dite ne:  sallat operatore te Sherbimit te  Kardiokirurgjise dhe ne kabinetin e Eko Kardiake, prane Sherbimit te Pediatrise se Pergjithshme QSUT.

Ora  830 – 1330:
A: Leksione frontale
Ne sallen operatore gjate nderhyrjeve  kardiokirurgjikale pediatrike do te ofrohet mesimdhenie nga ana e specialisteve italiane, drejtues te kursit, per personelin shqipetar kardiokirurge, anesteziste-Intensiviste dhe personelin infermieror te sallave operatore. Tutorimi dhe monitorimi i kryerjes se teknikave te qarkullimit ekstrakorporal ne sallen operatore gjate nderhyrjeve kardiokirurgjikale qe ne kete jave mund te jene edhe ne paciente adulte. Kjo pjese praktike e kursit do te zhvillohet njekohesisht me programin e nderhyrjeve kardiokirurgjikale te perditeshme nga ana e ekipit shqipetar te asistuar nga Prof. Vitorio Vanini, kardiokirurg pediatrik italian qe punon tashme prej kohesh prane QSUT. Praktika do te vazhdoje me perballjen me ambulatorin e kardiopediatrise si dhe planifikimin e nevojave per te siguruar nje standart me te mire kualitativ europian.

B: Kurs i ekokardiografise se te porsalindurit dhe i asaj pediatrike.
Egzekutim i egzaminimit ekokardiografik. Per diagnostikim sa me te hershem dhe sa me te sakte te kardiopative, per te mare vendime qe i perkasin trajtimit dhe per monitorimin postoperator ne kardiokirurgjine pediatrike dhe te te porsalindurit.
C: Kurs qualifikimi  ne Ekokardiografi transezofage
Drejtuar personelit mjekesor te QSUT: anestezisteve te sallave operatore, kardiokirurgeve, kardiopediaterve, reanimatoreve-intensiviste pediater. Para dhe gjate nderhyrjeve kardiokirurgjike pediatrike ne sallat operatore do te kryhen egzaminime ekokardiografike transezofageale ne paciente pediatrike.
D: Kurs kualifikimi ne Hgjene Sanitare dhe per protokollet mjekesore  te parandalimit te Infeksioneve Spitalore ne Kardiologji dhe Kardiokirurgjine Neonatale dhe Pediatrike.

Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Salla didaktike e pavionit te  kardiokirurgjise QSUT , Salla didaktike e pavionit te Pediatrise prane REA pediatrik.

 

Dt 14/04/2014  Ora 14.00 - 16.00
14.00-14.45 Leksion teorik  “ Protokollet antiinfektive preoperatore dhe preprocedurale”.
Diskutim i rasteve te kryera paradite.
14.45 -15.00 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
15.00 - 15.45 Leksion teorik “Njohja me reanimimin pediatrik, terapia intensive e te porsalindurit dhe e femijeve”
15.45 - 16.00 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.

Dt 15/04/2014   Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Sallat e zhvillimit te aktivitetit (shih me siper) .
1400-1445 Leksion teorik  “Protokollet e parandalimit te Infeksioneve Spitalore ne reparet, terapi intensive dhe salla operimi kardiokirurgjikale”.
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Leksion teorik “Normat  higjeno-sanitare preoperatore, intraoperatore, dhe postoperatore te ambientit, te instrumentave kirurgjikale dhe  te personelit, nga tualeti ne sterilizim”.
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.

Dt 16/04/2014  Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Sallat e zhvillimit te aktivitetit (shih me siper).

1400-1445 Leksion teorik  “Protokollet e egzaminimeve hematike pre-post operatore, profilaksia me antibiotike, protokolli intraoperator”.
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Hartimi i listes se burimeve: njerezore - te personelit dhe te materialeve teknike te domosdoshme per nje hap me tej drejt permiresimit (psh. qendrim i shkurter i disa perfuzionisteve ne nje spital italian me volum te larte nderhyrjesh kardiokirurgjikale; vleresimi i nje projekti modifikimi ose zevendesimi te disa teknologjive egzistuese me qellim uljen e komplikacioneve postoperatore)
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.

 

Dt 17/04/2014  Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Sallat e zhvillimit te aktivitetit (shih me siper) .
1400-1445 Leksion teorik: “Zbatimi i teknologjive me te reja kardiokirurgjikale tek neonatet femijet”.
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Leksion teorik: “Protokolli prekateterizues dhe preTEE, protokolli i parandalimit te ineksioneve nga kateteret  ne repartet intensive, ne sallen operatore dhe ne repartet e zakoneshme”.
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e seances.

Dt 18/04/2014 Ora 14.00 - 16.00
Ora 1345-1400 Regjistrimi i pjesemaresve. Sallat e zhvillimit te aktivitetit (shih me siper).
1400-1445 Leksion teorik  “Perballja me sherbimin ambulator ne kardiopediatri”.
1445 -1500 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit.
1500 - 1545 Shqyrtime dhe diskutime te sygjerimeve te mundeshme te vena re dhe i propozimeve te nderhyrjeve permiresuese te realizueshme. Analizimi i kostove te shpenzimeve per realizimin e sygjerimeve te propozuara, lidhur me mundesine e vazhdimit te pjeses se dyte te programit ne dy jave te metejshme (te tjera) kursi ne pranvere te 2015 gjate se cilit te vihen ne funksionim propozimet dhe modifikimet teknologjike te propozuara nga docentet dhe kursantet gjate ketij kursi.
1545 - 1600 Pyetje dhe diskutime nga te pranishmit, mbyllja e trajnimit.